เปิดเงื่อนไข แท็กซี่ – วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รับเงินเยียวยา สูงสุด “10,000 บาท”

นับว่าเป็นข่าวดี สำหรับพี่ ๆ แท็กซี่ และ วิน จยย.รับจ้าง ที่ถึงคิว ได้รับเงินช่วยเหลือ เยียวยา จากภาครัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซะที หลังจากก่อนหน้านี้ ต้องปากกัด ตีนถีบ จอดรถทิ้งก็แล้ว ปลูกผักสวนครัวบนรถก็แล้ว ประท้วงก็แล้ว … ที่สุดก็ได้รับข่าวดี ที่พอจะช่วยให้มีกำลังใจทำมาหากินกันต่อได้บ้าง

เพราะเมื่อวานนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด)

แต่พอมีมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือออกมาแล้ว…การจะเข้าถึงเงินช่วยเหลือได้ ก็ต้องมีทั้ง “ขั้นตอน” “มีเงื่อนไข” และ มี “สิ่งที่ต้องทำ” เพราะไม่ใช่ว่า แท็กซี่ และ จยย.รับจ้าง “ทุกคน” จะได้ “ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้”

วันนี้เราจะเปิดเงื่อนไขชัด ๆ ว่า แท็กซี่ และ จยย.รับจ้าง “ใครบ้าง” ที่จะได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้ ไปดูกัน

 1. ต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2564
 2. ต้องมีศักยภาพในการขับรถ ก็คือ ยังขับรถได้ดี ปลอดภัย
 3. ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ
 4. แท็กซี่ และ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ประกอบอาชีพ ต้องชำระภาษีครบถ้วน
 5. ต้องมีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก
 6. ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. กรณีรถเช่า ต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบก่อนรับสิทธิ

สำหรับเงินเยียวยาที่จะได้รับการช่วยเหลือ จะถูกแบ่งออกตามพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดง 13 จังหวัดแรก และ 16 จังหวัดที่มีการประกาศเพิ่มเติม
.
โดย แท็กซี่ และ จยย.รับจ้าง ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และ อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ซึ่งถูกประกาศล็อคดาวน์ล็อตแรก (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) กลุ่มนี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน
.
ส่วน แท็กซี่ และ จยย.รับจ้าง ที่อยู่ในพื้นที่ 16 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งมีการประกาศเพิ่มเติม ((กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง) กลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน
.
วิธีการรับเงินช่วยเหลือ เยียวยา
.
รัฐบาลจะจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 รอบ

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ
.
สิ่งที่ แท็กซี่ และ วินมอเตอร์ไซค์ ที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์ “ต้องทำ” เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ “สำคัญมาก”

 1. ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
 2. เตรียมเอกสารให้พร้อม ได้แก่
  -ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับที่จุดลงทะเบียน)
  -บัตรประจำตัวประชาชน
  -ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
  -บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ
  -ต้องจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อมาดำเนินการ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือ เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories