Transportation

รฟม.ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

ส่วนที่ 1 การออกแบบ จัดหา ผลิต ติดตั้ง ทดสอบระบบรถไฟฟ้า และทดลองเดินรถไฟฟ้าของโครงการฯ

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว

คืบหน้าสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อยตำบลท่าเสา, วังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อยตำบลท่าเสา, วังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีผลงานความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 15

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รฟม. ลงนามปฏิญญาฯ แสดงความมุ่งมั่น รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ด้วยความปลอดภัยเป็นลำดับแรก

นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีลงนามปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว

รฟม. กำชับผู้รับจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำและลำรางในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า รับมือช่วงพายุฤดูร้อน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าตลอดแนวถนนรามคำแหงในช่วงฤดูฝน

รฟม. ลงพื้นที่ติดตามความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

Social Media

Lastest News

แสนสิริ และ บางจากฯ ชวนเปลี่ยน ‘ขยะ’ ให้เป็น ‘พลังงาน’ ตั้งจุดรับ ‘ขยะกำพร้า’ ที่ฮาบิโตะ มอลล์

แสนสิริ และ บางจากฯ ชวนเปลี่ยน ‘ขยะ’ ให้เป็น ‘พลังงาน’ ตั้งจุดรับ ‘ขยะกำพร้า’ ที่ฮาบิโตะ มอลล์

‘ขยะกำพร้า’ เป็นขยะมูลฝอยที่รีไซเคิลไม่ได้ ขายต่อไม่มีมูลค่า ไม่ผ่านกระบวนการกำจัดที่ถูกต้อง จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า