Transportation

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถ ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ฟรี ในช่วงวันหยุดยาว วันพ่อแห่งชาติระหว่างวันที่ 3 – 7 ธ.ค.64 และวันรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธ.ค. 64

Read More »