Browsing Category

Uncategorized

รมว.คลังสั่งทบทวนภาษีบุหรี่ หลังภาษีกระทบรายได้ยาสูบ ไทยสู้เมืองนอกไม่ได้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้สั่งให้กรมสรรพสามิตหามาตรการช่วยเหลือโรงงานยาสูบ ที่ได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีบุหรี่ใหม่ ซึ่งแนวทางเบื้องต้นมี 2 แนวทาง ได้แก่ การปรับโครงสร้างภาษีใหม่…

รัฐบาลเล็งแจกซิมคผู้มีรายได้น้อย ยกระดับคุณภาพขีวิต

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณา เพิ่มสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะ ต้องสอดคล้องกับการช่วยเหลือคนจนใน เฟส 2 โดยมีแนวคิดที่จะแจกซิมอินเทอร์ เน็ตฟรีให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน 11.67 ล้านคน…