Biz Cast : จากนักข่าวสาว… สู่เจ้าของสวนไม้ด่างเงินล้าน

ฟังเรื่องราวของนักข่าวสาวที่ผันตัวเองจากงานประจำ สู่การเป็นเจ้าของสวนไม้ด่างเงินล้าน กลเม็ดในการเพาะพันธุ์ การเติบโตของธุรกิจไม้ด่าง และแง่คิดคนทำงานประจำ สู่การเป็นเจ้าของกิจการ แพม สุภาภรณ์ สุขันทอง เจ้าของสวนเถ้าแก่น้อย จ.ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *