Biz Cast : รู้จักนวัตกรรมรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย Covid-19

Covid-19 ทำนิวไฮ ผู้ติดเชื้อทะลุ 15,000 คน การตรวจหาเชื้อเชิงรุกจึงมีความจำเป็น และวันนี้ Biztalk จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ นวัตกรรมรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย Covid-19 ว่ามาตรฐาน ที่มาที่ไป จนถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในรถ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ต้องทำอย่างไรบ้าง ไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้ กับ Biztalk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories