Biztalk : ดีเซล ตุลาฯ “ราคาเดียว”

Biztalk คุยกับคุณ สมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงการปรับสูตรน้ำมันดีเซล เหลือ B6 ราคาเดียวตลอดช่วงเดือนตุลาคม ตามมาตรการพยุงราคาน้ำมันของรัฐบาล พร้อมไขข้อข้องใจ จะตรึงราคาเหลือ 25 บาทต่อลิตรได้ ตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการรถบรรทุกหรือไม่ แล้ว วันพรุ่งนี้ เข้าปั๊มน้ำมันจะเติม B6 ได้อย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *