Biztalk : ทางรอดธุรกิจก่อสร้างไทย

924 views
Biztalk คุยทิศทาง แนวโน้ม และ โอกาสของธุรกิจก่อสร้างไทย ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจซบเซา เพราะโควิด-19 ทางรอดจะเป็นอย่างไร ต้องปรับตัวอย่างไร คุยกับ คุณภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *