Biztalk : SCB ซื้อ Bitkub ในมุม อ.ตั๊ม พิริยะ สัมพันธารักษ์

4,711 views

Biztalk กับ ตั๊ก ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร ฟังผู้เชี่ยวชาญคริปโทเคอเรนซี่ อ.ตั๊ม พิริยะ สัมพันธารักษ์ กรรมการผู้จัดการ Chaloke.com วิเคราะห์ดีล SCB ซื้อ Bitkub ว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนของธุรกิจการเงินดิจิทัล ในไทยอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *