Biztalk : SCBX ทลายข้อจำกัดธนาคาร

ฟังจากปากคุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ปฏิวัติวงการธนาคารด้วยการทรานส์ฟอร์มจาก SCB เปลี่ยนโฉม สู่ SCBX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories