รฟม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) รวมถึงตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานีวัดพระราม ๙ สถานีรามคำแหง12 สถานีศรีบูรพา อาคารจอดแล้วจร (Park&Ride) และสถานีมีนพัฒนา โดยได้ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศงานสถานีและอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และตรวจสอบอุปกรณ์การทำงานบนที่สูงและการป้องกันวัสดุตกหล่นงานวางรางรถไฟฟ้าและงานสถานียกระดับ ซึ่ง สปอ. รฟม. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเอง คนรอบข้าง รวมถึงผู้สัญจรโดยรอบเป็นสำคัญ ตามนโยบาย “การก่อสร้างปลอดภัย 100%” ตลอดจนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : OrangeLine

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories