ลุ้นขายซองพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อ เดือนมิถุนายน 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. เพื่อรับทราบแผนการเพิ่มรายได้โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางบางซื่อ และสถานีรถไฟซานเมืองสายสีแดงทั้ง 12 สถานี ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติการรถไฟฯ ออกประกาศเชิญชวน และคาดว่าสามารถออกประกาศขายซองได้ภายในเดือนมิถุนายน 2565

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 รฟท. ได้ทดลองนำรถไฟทางไกลดีเซลวิ่งทดสอบใน เส้นทางสถานีกลางบางซื่อ – ดอนเมือง บนโครงสร้างยกระดับ พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบอุปสรรค โดยขบวนรถสามารถขึ้นโครงสร้างยกระดับเข้าสถานีกลางบางซื่อได้ และได้ทดสอบระบบอาณัติสัญญาณ European Train Control System (ETCS) Level 1 เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการควบคุมรถของพนักงาน โดยรถจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อขบวนรถผ่านสัญญาณไฟสี และเมื่อเข้าใกล้ขบวนรถไฟคันหน้าเกินกว่าระยะที่กำหนดซึ่ง รฟท. ได้เริ่มนำร่องติดตั้งบนขบวนรถแล้ว


Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories