อพยพคนไทยในยูเครน เดินทางกลับสู่ประเทศไทยเรียบร้อบ หลังเกิดวิกฤต “รัสเซีย-ยูเครน”

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง 'รัสเซีย-ยูเครน' ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศยูเครน โดยทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ได้ให้การช่วยเหลืออพยพคนไทยในยูเครนถึงกรุงวอร์ซอโดยสวัสดิภาพแล้ว ซึ่งมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 โดยกำหนดลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวน 2 เที่ยวบิน ดังนี้
  1. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923 เดินทางจาก Frankfurt ถึงเวลา 06.25 น. มีคนไทยจากยูเครนโดยสาร จำนวน 38 คน
  2. สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 เดินทางจาก Dubai ถึงเวลา 12.05 น. มีคนไทยจากยูเครนโดยสารจำนวน 58 คน

นายกิตติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทสภ. ได้เตรียมความพร้อมรองรับและสนับสนุนภารกิจรับคนไทยในประเทศยูเครนที่อพยพเดินทางกลับมายังประเทศไทย โดย ทสภ. ได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (COVID-19) ทสภ. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ สายการบิน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดต่อประสานงานให้คนไทยได้รับความสะดวกในการผ่านขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ ทสภ. พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจทุกด้านเพื่อช่วยเหลือให้คนไทยที่กำลังประสบภัยในต่างประเทศให้เดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย โดยผู้ที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับเที่ยวบินเพื่ออพยพคนไทยจากยูเครน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories