อัพเดทความคืบหน้าการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งสาธารณะ

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิศวกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสายในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า พัฒนาการให้บริการท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอื่นได้อย่างไร้รอยต่อ

ในการนี้ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่าเรือสาทร ท่าเรือราชินี และท่าเรือท่าเตียน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้สามารถเปิดใช้บริการสำหรับประชาชนโดยเร็ว พร้อมเน้นย้ำความปลอดภัย อย่างรอบคอบ รวมถึงการทำความสะอาดท่าเรือเมื่อแล้วเสร็จ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มีความสวยงาม อันจะเป็นการส่งเสริมการให้บริการขนส่งสาธารณะทางน้ำเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ การพัฒนาท่าเรือโดยสาร จะช่วยลดปัญหาการคับคั่งของการจราจรทางบก ลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทางเรือและทางบก ช่วยเพิ่มศักยภาพในการโดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถเชื่อมต่อระบบ รถ ราง เรือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้บริการด้านคมนาคมได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories