รฟม. สนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ส่งมอบกล่องทันใจเติมความสุข ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ได้ส่งมอบอาหารกล่อง พร้อมข้อความอวยพรจากผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ภายใต้กิจกรรม “กล่องทันใจเติมความสุขให้ประชาชน” ชุดแรก จำนวน 500 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารบริหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งการมอบอาหารกล่องดังกล่าว เพื่อแทนคำขอบคุณและร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทอย่างหนักในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ รฟม. ยังได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของของผู้ประกอบการร้านอาหารในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. จึงได้เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “กล่องทันใจเติมความสุขให้ประชาชน” โดยตั้งเป้าหมายจะสนับสนุนอาหารจากร้านค้า เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจำนวน 7,650 กล่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจกรรมองค์กร สำนักสื่อสารองค์กร รฟม. โทร 0 2716 4000 ต่อ 1754 , 1713 , 1703 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.) ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories