เอกชน เสนอ ยกเลิกลงทะเบียน Thailand Pass และ Test & GO รับท่องเที่ยวต่างชาติ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือเพื่อรับฟังความเห็นผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ Next Normal ของการท่องเที่ยวไทย โดยมี นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา นายชำนาญ
ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในภาคใต้

มัคุเทศก์จาก 3 จังหวัด กระบี่ พังงา และภูเก็ต ธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร สมาคม และเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต เข้าร่วมกว่า 108 คน

ที่ประชุมมีการหารือกันในประเด็นการส่งเสริมและดึงดูดนักเดินทางต่างชาติมาไทย โดยได้มีการเสนอให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass และ Test & Go ในระยะถัดไป โดยอาจพิจารณาให้สายการบินช่วยตรวจผล RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และเอกสาร Vaccine Passport ที่แสดงข้อมูลการรับวัคซีนครบโดส ก่อนขึ้นเครื่อง หากเข้าตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องตรวจและกักตัวในคืนแรก แต่ใช้การตรวจด้วย ATK แทน เพื่อไม่ให้เกิดภาระและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทาง ซึ่งหลายประเทศก็ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแล้ว เชื่อว่าจะสร้างบรรยากาศในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศได้มากขึ้น ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ ยังจะร่วมกันรณรงค์และและกำชับให้ผู้ประกอบการและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่

นายสนั่น กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาหอการค้าไทยเน้นให้ความสำคัญการส่งเสริมและพัฒนา Trade & Travel ควบคู่กันไป เพราะหากมองจากจุดแข็งของประเทศพบว่า นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมองประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางทั้งการทำธุรกิจ การพักผ่อนท่องเที่ยว หรือแม้แต่การพักอาศัยในระยะยาว แม้ว่าสถาการณ์ความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครน จะกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่บ้าง แต่ยังคงมีโอกาสทำตลาดกับนักท่องเที่ยวอินเดียที่มีศักยภาพ และซาอุดิอาระเบียที่เพิ่งมีการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และมีการเปิดเที่ยวบินตรงมายังไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นความหวังใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยวไทย ที่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง

ส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ยังสามารถเติบโตได้ดีในช่วงนี้ อันเป็นผลมาจากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลผ่านโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ที่ได้รับการตอบรับที่ดี ภายหลังเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม 2 ล้านสิทธิ์เมื่อเดือนที่ผ่านมา มีการใช้สิทธิ์ไปแล้วเกือบ 1 ล้านสิทธิ์ โดยหลังจากนี้ ททท. และ หอการค้าไทย จะมีการหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการนำเสนอรัฐบาลให้มีการสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม รวมถึงมาตรการและโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างๆ ทั้ง Happy Model (โมเดลอารมณ์มีความสุข) สร้างต้นแบบการท่องเที่ยวคุณภาพ โครงการประชุมเมืองไทย ช่วยชาติ พร้อมโปรโมทวันธรรมดาน่าเที่ยว Workcation เพื่อให้เกิดกระแสตื่นตัวในการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

“ทั้งนี้ ททท. ตั้งเป้าหมายปี 65 ตลาดในประเทศมีจำนวนนักท่องเที่ยว 160 ล้านคน/ครั้ง ตลาดต่างประเทศ 10 ล้านคน รายได้ทางการท่องเที่ยว 1.28 ล้านล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของโอมิครอน แต่ก็ได้มีการเตรียมแผน เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมา โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนกลุ่มลูกค้าคุณภาพและนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง เน้นสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานคุณภาพ และนำเสนอแนวคิด BCG Model เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืน” นางสาวฐาปนีย์ กล่าวเสริม
นอกจากนั้น ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังได้มีการเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนแหล่งเงินทุนช่วยผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ควบคู่กับการจัดทำแผนการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างชาติเน้นสื่อสารให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ Restart ธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งหอการค้าไทย จะเชื่อมกับภาคการเงินเพื่อช่วยผู้ประกอบการในการเติมทุนต่อไป

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories