บางจากฯ สนับสนุนบัตรเติมน้ำมันให้แก่รถรับ-ส่งผู้ป่วยของกลุ่มอาสาดุสิต ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากเพื่อสนับสนุนภารกิจรถรับ-ส่งผู้ป่วยของกลุ่มอาสาดุสิต โดยมี นางปิยาภรณ์ วงษ์บัณฑูรย์ ประธานกลุ่มอาสาดุสิต (Arsa Dusit) เป็นผู้รับมอบ สำหรับใช้ในยานพาหนะที่ปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วย เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการบางจากฯ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

ทั้งนี้ กลุ่มบางจากฯ ได้ร่วมบรรเทาภาวะวิกฤตโควิด-19 ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณสุข และลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการของบริษัทฯ และส่งมอบความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานราชการ องค์กรสาธารณกุศล ศาสนสถาน ทีมงานอาสาสมัคร ฯลฯ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories