“ยอดการใช้ พร้อมเพย์”

196 views

ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยสถานะของพร้อมเพย์(ข้อมูลวันที่ 10 สิงหาคม 2560) โดยมียอดการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์สะสมมีมูลค่าอยู่ที่ 1.05 แสนล้านบาท มาจากจำนวนผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์บุคคลธรรมดาราว 32 ล้านบัญชี และลงทะเบียนนิติบุคคล 4.53 หมื่นบัญชี ซึ่งมีการโอนเงินเฉลี่ย 5,238 บาท/ครั้ง

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories