จิตอาสา กฟผ. ร่วมบรรจุถุงยังชีพ 3,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ. ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด จากสำนักงานใหญ่ เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ภาคใต้ ขณะที่หน่วยงาน กฟผ. ในพื้นที่ภาคใต้เร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกจำนวน 1,000 ชุด

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ. ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น จำนวน 2,000 ชุด เพื่อลำเลียงใส่รถบรรทุกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ขณะเดียวกัน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ได้มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ให้กับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ทั้งนี้ นอกจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว กฟผ. ยังเตรียมแนวทางการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วย เช่น การจัดเตรียมน้ำอีเอ็ม และอีเอ็มบอล เพื่อบำบัดน้ำเสียตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ พร้อมเตรียมทีมเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยประชาชนซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย และการทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้โดยเร็ว

On Trend

Related Posts