รฟม. ปิดเบี่ยงจราจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ

208 views

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณซอยศรีนครินทร์ 51 ทั้งฝั่งขาเข้า และขาออก ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณซอยศรีนครินทร์ 51 ระยะทาง 350 เมตร ทั้งฝั่งขาเข้า และขาออก ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการติดตั้งคานคอนกรีตสำเร็จรูป (I-Girder) สำหรับสถานีสวนหลวง ร.9 ของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง รายละเอียดดังนี้

1. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ฝั่งขาออก โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาเข้า ทดแทน
– คืนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 22.00 น. ถึง เช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น.
– คืนวันที่ 2 มีนาคม เวลา 22.00 น. ถึง เช้าวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น.

2. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ฝั่งขาเข้า โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาออก ทดแทน
– คืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 22.00 น. ถึง เช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น.
– คืนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 22.00 น. ถึง เช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น.
– คืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 22.00 น. ถึง เช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น.
– คืนวันที่ 5 มีนาคม เวลา 22.00 น. ถึง เช้าวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น.
– คืนวันที่ 9 มีนาคม เวลา 22.00 น. ถึง เช้าวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น.

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *