รฟม.มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นสำหรับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่รักษามาตรฐาน การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

346 views

วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย สำหรับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่รักษามาตรฐานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนสม่ำเสมอและดีเด่นตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 – มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี(สุวินทวงศ์) ที่ได้รับสัญลักษณ์ใบไม้สะสม จำนวน 12 ใบ โดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 3 จำนวน 1 พื้นที่ได้แก่ สถานีลำสาลี ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับรางวัลชมเชยซึ่งได้รับสัญลักษณ์ใบไม้สะสม จำนวน 11 ใบ ได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST สัญญาที่ 1 จำนวน 2 พื้นที่ได้แก่ ทางวิ่งระหว่างสถานี รฟม. ถึงสถานีประดิษฐ์มนูธรรม และ สถานีประดิษฐ์มนูธรรม

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 3 จำนวน 2 พื้นที่ได้แก่ ช่วงทางวิ่งระหว่างจุดเชื่อมต่อสัญญา 2 ถึงสถานีลำสาลี และ ช่วงทางวิ่งระหว่างสถานีลำสาลีถึงสถานีศรีบูรพา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม โดย รฟม. ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *