รฟม. สำรวจความเห็นเอกชนลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าโคราชครั้งสุดท้าย คาดเริ่มสร้างปี65 เปิดให้บริการปี 68

280 views

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรื รฟม. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ Market Sounding โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจังหวัดนครราชสีมา (ตลาดเซฟวัน- สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) โดยได้รับความสนใจจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังจำนวนมาก

โดยรองผู้ว่าการ รฟม.ระบุว่าหลังจากการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว รฟม.จะนำโครงการเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอให้บอร์ด รฟม.พิจารณา ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในกลางปี 2564 ก่อนที่จะเริ่มงานก่อสร้างได้ในเดือนสิงหาคมปี 2565 คาดว่าใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปีก็จะเปิดให้บริการในปี 2568 โดย รฟม. ประเมินว่าในปีแรกจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 9,900 คนต่อวัน ส่วนอัตราค่าโดยสารนั้นจะมีอัตราเริ่มต้น 10 บาท บวกเพิ่มกิโลเมตรละ 1 บาท แต่ราคาสูงสุดจะไม่เกิน 20 บาท

สำหรับรูปแบบการลงทุนนั้นจะเป็นแบบ PPP net cost ระยะเวลาร่วมทุน 30 ปี โดยเอกชนจะเข้าร่วมลงทุน ทั้งในส่วนงานก่อสร้างและเดินรถ โดยโครงการที่อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 13.11 ระยะเวลาคืนทุน 11 ปี

ทั้งนี้โครงการ ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียว ( ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) เป็นระบบรถรางไฟฟ้า (Tram) ระยะทาง 11 .15 กม.มีสถานีรวม 21 สถานี ขณะที่ขบวนรถไฟฟ้าเป็นระบบรถไฟฟ้าแบบไร้สาย วงเงินการลงทุนทั้งสิ้น 7,100 ล้านบาท ตามแนวเส้นทาง(ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านนารีสวัสดิ์) มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณตลาดเซฟวัน (ถนนมิตรภาพ) ฝั่งมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชสีมา โดยออกแบบโครงสร้างเป็นทางวิ่งระดับดิน วิ่งไปตามแนวถนนมิตรภาพ ไปสิ้นสุดที่บริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories