ศักดิ์สยาม สั่งทอท.ลดค่า landing fee 50% ดึงชาร์เตอร์ไฟลท์

216 views

ภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ปฏิเสธข่าวการยุบหรือหยุดพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคบางแห่งของ ทอท. โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะ ทอท. มีแผนพัฒนาท่าอากาศยาน ในความรับผิดชอบระยะยาวถึง 20 ปี และท่าอากาศยานแต่ละแห่งก็มีจำนวนผู้โดยสาร มากเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้ ทอท. หาแนวทางการสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยได้ให้ ทอท. พิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมลงจอด (landing fee) สำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟลท์) ที่เข้ามาจองสลอตบินที่ถูกยกเลิกการจอง ในอัตราร้อยละ 50 โดยให้เริ่มดำเนินการทันที ซึ่งทอท.จะนำเรื่อง ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด ทอท. ในต้นเดือนหน้า ก่อนจะเริ่มบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่า เฉพาะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมี เที่ยวบินเช่าเหมาลำจองสลอตบิน วันละ 80 เที่ยวบิน แต่พบว่าในจำนวนนี้มีการยกเลิกการจองถึงร้อยละ 20ดังนั้นจึงมองว่าควรให้ส่วนลดกับเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่เข้ามาทดแทน เพื่อไม่ให้ ทอท.สูญเสียรายได้ไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งยังเป็นการดึงดูดเที่ยวบินเช่าเหมาลำให้มาใช้บริการด้วย ส่วนเที่ยวบินที่จองสลอตมาแล้ว มีการยกเลิก ก็ควรมีมาตรการคิดค่าปรับกับเที่ยวบินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 50 เช่นเดียวกัน และหาก ท่าอากาศยานหลักมีเที่ยวบินลงจอดจนเต็มไม่สามารถรองรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำได้ก็ให้ไปเจรจากับท่าอากาศยานรอง เพื่อให้นำเที่ยวบินเช่าเหมาลำไปลงจอดโดยให้ ทอท. จัดระบบรถรับส่งและระบบโลจิสติกส์เอาไว้รองรับการเดินทางของผู้โดยสารไปสู่จุดหมายปลายทาง

นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบาย ให้ ทอท. เร่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในท่าอากาศยานให้ดีขึ้นรวมถึงเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของแต่ละสนามบินเพื่อแก้ปัญหาความแออัด หลังจากพบว่าปัจจุบันเกือบทุกสนามบินในความดูแลของ ทอท. มีปริมาณผู้โดยสารสูงกว่าขีดความสามารถในการรองรับของสนามบิน โดยในภาพรวมทั้ง 6 ท่าอากาศยานของ ทอท. ปัจจุบันมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 101 ล้านคน แต่ขณะนี้ ปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการพุ่งสูงถึง 141.8 ล้านคนแล้ว

ขณะเดียวกันได้มอบนโยบายให้ ทอท.ไปทบทวนโครงสร้างด้านบุคลากรให้สอดรับ กับการนำเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI มาใช้งานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรมีประสิทธิภาพดีขึ้น พร้อมให้ดูว่าการที่พนักงาน ทอท.ได้โบนัสไปถึง 7.5 เดือนนั้นมีการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าแล้วหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories