1 ก.ย.นี้ กทพ. ปรับค่าผ่านทางพิเศษ เฉพาะทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี สำหรับรถบางประเภทและบางด่านฯ เท่านั้น

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ปรับค่าผ่านทางพิเศษเฉพาะ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

– ปรับค่าผ่านทางพิเศษขึ้น 5 บาท เฉพาะรถ 6-10 ล้อ และมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป จำนวน 3 ด่าน (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก)

ทางพิเศษบูรพาวิถี

– ปรับค่าผ่านทางพิเศษขึ้น 5 บาท สำหรับรถทุกประเภท จำนวน 11 ด่าน (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก)

ทั้งนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ไม่มีการปรับค่าผ่านทางพิเศษ

Leave A Reply

Your email address will not be published.