CIMB

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผนึกกำลังกับพันธมิตร ร่วมส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน ส่งมอบศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงเกษตรสาธิต ณ โรงเรียนบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

Read More »