ดีป้า จับมือเครือข่ายพันธมิตร ติดปีกดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ผ่านโครงการ dVenture

ดีป้า ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ประกาศความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคการลงทุน เปิดตัวโครงการ “dVenture” เสริมศักยภาพดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย พร้อมยกระดับระบบนิเวศดิจิทัลสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตพร้อมแข่งขันได้ในตลาดโลก

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายที่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้ความสำคัญคือ การมุ่งส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยด้วยการสร้างศักยภาพเพื่อให้เกิดการต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในมิติต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ ดีป้า เร่งดำเนินการพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศดิจิทัลสตาร์ทอัพ (Digital Startup Ecosystem) ที่สมบูรณ์พร้อมก้าวสู่ระดับสากล และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในที่สุด โดยที่ผ่านมา ดีป้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพในทุกระยะการเติบโตรวมมากกว่า 100 ราย และมี 6 รายที่สามารถระดมทุนในระดับ Series A

“สำหรับความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในรอบแรกนี้ ประกอบด้วย InnoSpace (Thailand), Intouch, Krungsri Finnovate และ Disrupt Technology Venture ในการพัฒนาศักยภาพดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ภายใต้โครงการ “dVenture” (depa Venture Building Network Program) ในครั้งนี้ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะผลักดันให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ดีป้า จะเข้าไปสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการลงทุนจากเครือข่ายพันธมิตรในลักษณะของการร่วมลงทุน (Matching Fund) พร้อมส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเข้าถึงตลาดภาครัฐและมาตรการด้านภาษี พร้อมกันนี้ ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจาก ดีป้า จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพเหล่านั้นสามารถเข้าถึงภาคเอกชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า ชุมชนผ่านมาตรการต่าง ๆ ของดีป้า รวมถึงเตรียมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ขณะที่ ดร. พรรณทิกา ตระกูลสถิตย์มั่น รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup Institute) กล่าวว่า นอกเหนือจากเงินทุนร่วมสนับสนุนแล้ว สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้เครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างยั่งยืนยังประกอบไปด้วยมาตรการด้านกฎหมาย รวมถึงแนวทางการขยายตลาด ซึ่งสถาบันฯ มองว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะขยายโอกาสให้กับดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ซึ่งต่อจากนี้ สถาบันฯจะดำเนินการในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อพัฒนาทักษะของดิจิทัลสตาร์ทอัพ อีกทั้งมองหาและสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพรายใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยต่อไป

ด้าน นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ให้ความเห็นว่า Krungsri Finnovate ก็มีโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพ ในทุก ๆ ระยะอยู่แล้ว ยิ่งเราร่วมประสานความร่วมมือกับโครงการ dVenture ในครั้งนี้ ยิ่งจะเป็นแนวทางการสนับสนุนที่ดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพได้มากยิ่งขึ้น
นางสาวจันทนารักษ์ ถือแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จํากัด กล่าวว่า โดยปกติทาง Disrupt Technology Venture ก็ได้มีการสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น (Early Stage) และเนื่องจากทุนเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการเติบโตของดิจิทัลสตาร์ทอัพการมีดีป้าร่วมสนับสนุนด้วยก็จะช่วยให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้ไวยิ่งขึ้น

ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริษัทร่วมทุนและพัฒนาธุรกิจ และหัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุนอินเว้นท์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อินทัช พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพในเครือข่าย ของ InVent เข้าร่วมโครงการ dVenture ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและภาครัฐให้เข้าถึงเทคโนโลยีของคนไทย รวมทั้งช่วย สร้างความแข็งแกร่งให้กับ Tech Ecosystem ของไทยอีกด้วย

ดร. ต่อตระกูล วัฒนวรกิจกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า InnoSpace ทำงานกับดีป้าอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ส่วนในดิจิทัลสตาร์ทอัพในเครือข่ายของ InnoSpace เองก็มีหลากหลาย ที่มาพร้อมกับศักยภาพในการขยายตลาดภาครัฐ และภาค SMEs

สามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารของ ดีป้า ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.depa.or.th, LINE Official Account: depaThailand และ Facebook: depa Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories