April 24, 2020

กฟผ. เผยผลการรับสมัครผู้ว่าการ กฟผ. ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. เผยรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ที่จะครบวาระในวันที่ 3 ธันวาคม นี้

Read More »

Social Media

Lastest News

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories