บริษัท บิส ทอล์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
589 หมู่บ้านไทม์โฮม ซ.อ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105560099421
e-mail: biztalkcorporation@gmail.com
www.biztalknews.com

ติดต่อประสานงาน

ชมพูนุช ภัทรขจี (anpower3@gmail.com)
Mobile: 086-8998589 , 064-949-9229
ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร (tacky27@gmail.com)
Mobile : 099-4566591 , 085-4853159