แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ที่กำลังเข้าสู่ยุค 4.0 เป็นสิ่งที่คนไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือและต้องก้าวให้ทันกับเศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสำคัญ
คำถามคือคนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด? ภาคธุรกิจมีความพร้อมแค่ไหน? การเดินหน้าปฏิรูปประเทศจากภาครัฐในช่วงเปลี่ยนผ่าน จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่? สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ธุรกิจได้อย่างไร?เปิดมุมมองเศรษฐกิจ 4.0

  • การเงิน การคลัง ตลาดหุ้น ทองคำ ฟินเทค
  • อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก การพาณิชย์
  • พลังงาน คมนาคม อุตสาหกรรม ยานยนต์
  • ไอที สตาร์ทอัพ นวัตกรรม ดิจิทัล
  • การเกษตร ฯลฯ

ทุกประเด็นเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ด้วยรูปแบบรายการเล่าข่าว และสัมภาษณ์เจาะลึกจากสนามข่าว โดยคนข่าวเศรษฐกิจตัวจริง ง่ายต่อการเข้าใจ และทำให้ผู้ฟังเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเชิงลึกได้มากขึ้น

หาคำตอบได้ใน BizTalk NEWS

BIZTALK FM106

ผู้ดำเนินรายการ

ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร (ตั๊ก)

ผู้ประกาศข่าว และผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่มีประสบการณ์ ในแวดวงข่าว
เศรษฐกิจ, การเงิน-การคลัง, ตลาดหุ้น, ตลาดทองคำ,
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และสายการตลาด มากว่า 12 ปี

ชมพูนุช ภัทรขจี (แอน)

ผู้ประกาศข่าว และผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 กว่า 15 ปี กับประสบการณ์ในสนามข่าว
สายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ข่าวไอที พลังงาน คมนาคม

ออกอากาศทาง FM106 วิทยุครอบครัวข่าว
วันออกอากาศ เสาร์-อาทิตย์
ช่วงเวลา 17.00-17.45 น.

ช่วงที่ 1 : อัพเดทข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์
ช่วงที่ 2 : สนทนากับแขกรับเชิญ เจาะประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ ทั้งในและนอกสถานที่