November 4, 2020

รัฐมนตรีดิจิทัลฯ นำเสนอโครงการ “Phuket Smart City” ต่อนายกรัฐมนตรีและครม. พร้อมชู พัฒนาเมืองแห่งความทันสมัย ปลอดภัย รองรับการท่องเที่ยว หนุนขยายการลงทุนในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

Read More »