ทีเอ็มบีและธนชาต จัดกิจกรรม TMB l Thanachart Hackathon 2020 อีกขั้นของธนาคารยุคใหม่ มุ่งสร้าง Financial Well-being เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

687 views

ทีเอ็มบีและธนชาต โดย นายปิติ  ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายประพันธ์  อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่ มอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศในกิจกรรม TMB l Thanachart Hackathon 2020 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Hack To The Financial Well-being Solution”  โดยเป็นครั้งแรกของสองธนาคารที่จัดกิจกรรมพิเศษ เปิดโอกาสให้พนักงานจากหลายสายงานได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม ระดมความคิด และร่วมมือกันหาแนวทางพัฒนา เกิดการทำงานรูปแบบใหม่ที่ท้าทายและสามารถดึงศักยภาพของพนักงานออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถนำผลลัพธ์ไปปฏิบัติได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มมากที่สุด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น  โดยมีทีมผู้บริหารของธนาคารเป็นคณะกรรมการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *