เมื่อเรายอมรับในข้อจำกัดของตัวเอง แสดงว่าเราได้ก้าวข้อจำกัดนั้นไปแล้ว

13,866 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *