เมื่อเรายอมรับในข้อจำกัดของตัวเอง แสดงว่าเราได้ก้าวข้อจำกัดนั้นไปแล้ว

94 views