กทท. แจงผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ปีงบ’ 63 ตู้ผ่านท่า 2.337 ล้าน ที.อี.ยู.

108 views

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.) ไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562) โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สรุปดังนี้

กทท. เรือเทียบท่า 999 เที่ยว เพิ่มขึ้น 8.82% สินค้าผ่านท่า 5.471 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.65%
ตู้สินค้าผ่านท่า 3.787 แสน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 3.50%
ทลฉ. เรือเทียบท่า 2,457 เที่ยว ลดลง 2.73% สินค้าผ่านท่า 43.763 ล้านตัน ลดลง 5.99%
ตู้สินค้าผ่านท่า 1.999 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 4.01%
ทชส. เรือเทียบท่า 1,183 เที่ยว เพิ่มขึ้น 36.77% สินค้าผ่านท่า 84,683 ตัน เพิ่มขึ้น 33.00%
ตู้สินค้าผ่านท่า 1,860 ตู้ เพิ่มขึ้น 55.48%
ทชข. เรือเทียบท่า 102 เที่ยว ลดลง 329.41% สินค้าผ่านท่า 726 ตัน ลดลง 2,153.32%
ทรน. เรือเทียบท่า 70 เที่ยว ลดลง 18.57% สินค้าผ่านท่า 31,736 ตัน ลดลง 2.22% ตู้สินค้าผ่านท่า 781 ตู้ เพิ่มขึ้น 26.76%

ผลการดำเนินงานของ กทท. มีตู้สินค้าผ่านท่าทั้งที่ ทกท. และ ทลฉ. รวม 2.337 ล้าน ที.อี.ยู. มีอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 2.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมรายได้ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2563 เป็นจำนวน 3,624 ล้านบาท ทั้งนี้ สถานการณ์นำเข้า-ส่งออกของไทยยังมีแนวโน้มหดตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งตัวต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม จากการปรับตัวของการส่งออกสินค้าบางรายการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบาย การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งการลงนามข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ-ประชาชนจีน ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นสัญญาณที่ดี คาดว่าจะช่วยลดความตึงเครียด ทางการค้าลงและส่งผลดีสำหรับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories