กนง. เสียงแตก 4 ต่อ 3 ให้คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5 %

128 views
กนง.เสียงแตก 4 ต่อ 3 ยังให้คง ดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5 % ต่อปีระบุ เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่อเนื่อง แต่เริ่มหวั่นดอกเบี้ยต่ำนาน ทำให้ประชาชน และภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงการเงินต่ำกว่าที่ควร

นายทิตนันท์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. เผยผลการประชุม กนง. ว่า คณะกรรมการมีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายไว้ที่ 1.5 % ต่อปี ระบุ เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่อเนื่อง แม้การส่งออกมีสัญญาณชะลอตัวบ้าง โดยส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐและจีน ขณะที่การท่องเที่ยวชะลอลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน แต่ยังได้แรงส่งจากการบริโภคภายในประเทศ ที่ปรับดีขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปียังเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป คณะกรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อไป เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ที่น่าสังเกตุคือ มติการประชุมในครั้งนี้ ค่อนข้างฉิวเฉียดอย่างมาก เพราะกรรมการ 3 เสียง มีมติเห็นให้ควรขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย อีก 0.25 % เป็น 1.75 % เนื่องจากเห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง และชัดเจนเพียงพอแล้ว จึงหวั่นว่าดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นเวลานาน จะทำให้ประชาชน และภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงภาวะการเงินในอนาคตต่ำกว่าที่ควร การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นการลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ซึ่งจะช่วยให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจยั่งยืนได้ในระยะยาว

อีกทั้งคณะกรรมการยังเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในปัจจุบันจะเริ่มทยอยลดความจำเป็นลงในอนาคต

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories