กบข. เปิดตัวศูนย์ข้อมูลการเงินต่อยอดยุทธศาสตร์สมาชิกคือศูนย์กลาง

175 views

กบข. ประสบความสำเร็จจากหลากหลายโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ “สมาชิกคือศูนย์กลาง” (Member Centric) ประกาศเดินหน้าต่อยอดด้วยศูนย์ข้อมูลการเงิน โครงการใหม่ล่าสุดภายใต้สโลแกน “เป็นที่พึ่งของสมาชิกเมื่อต้องตัดสินใจทางการเงิน” พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ ยกระดับสู่ One-on-One และ Live Chat มิถุนายนนี้

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าหลังจากรับตำแหน่งเลขาธิการ กบข. เมื่อกลางปี 2561 และได้กำหนดเป้าหมายผลสำเร็จในการทำงานว่าต้องการสร้างความรู้สึกผูกพัน (Engagement) ให้เกิดขึ้นระหว่าง กบข. และสมาชิก โดยประสงค์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิก กบข. (Pride of Members) นั้น ตนได้ปฏิวัติแนวทางสื่อสารและบริการ มุ่งสู่นวัตกรรมสื่อสารและให้บริการรายบุคคล (Personalized Communication & Services) ผ่าน My GPF App และสวัสดิการหลากหลายรูปแบบ พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยหลังจากให้บริการ My GPF เต็มรูปแบบเมื่อมีนาคม 2562 มีสมาชิกเข้ามาใช้บริการสูงเกือบ 400,000 ครั้ง อีกทั้งยังใช้สิทธิรับสวัสดิการกว่า 40,000 ครั้ง นับเป็นปริมาณการใช้บริการสูงสุดตั้งแต่ กบข. เริ่มให้บริการสวัสดิการและสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล

เพื่อเป็นการต่อยอดยุทธศาสตร์ Member Centric และ Pride of Members อย่างต่อเนื่อง กบข. จึงเปิด “ศูนย์ข้อมูลการเงิน” (Financial Assistant Center) ภายใต้แนวคิดการสร้าง กบข. ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกเมื่อต้องตัดสินใจทางการเงิน โดยศูนย์ฯ ประกอบด้วยบุคลากรที่ได้รับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ทำให้มั่นใจว่าสามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินและแนวทางการจัดการเงินได้เป็นอย่างดี บริการของศูนย์ฯ เป็นแบบส่วนบุคคล (Personalized Service) สมาชิกจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่ตรงความสนใจ อาทิ การวางแผนเกษียณ การลดหย่อนภาษี การจัดการหนี้ การเริ่มต้นลงทุน เป็นต้น ผ่านช่องทางหลากหลาย ทั้งการนัดหมายเพื่อติดต่อกลับทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล (Live Chat) หรือนัดพบเจ้าหน้าที่ (One-on-One) หรืออีเมลสอบถามมาที่ fa@gpf.or.th

นายวิทัย ยังกล่าวต่อไปอีกว่าภารกิจดูแลสมาชิกของ กบข. ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงนำเงินสมาชิกไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลงอกเงย กบข. ยังควรใส่ใจในสุขภาพทางการเงิน (Financial Health) ของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกเริ่มวางแผนบริหารเงินออมให้เร็วที่สุดก่อนเกษียณ ซึ่งนอกจากศูนย์บริการข้อมูลทางการเงินที่มาเติมเต็มภารกิจนี้เสริมกับโครงการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณซึ่งเปิดให้บริการไปก่อนหน้าแล้วนั้น กบข. ยังมีอีกหลายโครงการที่พร้อมจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ อาทิ โครงการที่ปรึกษาบริหารจัดการหนี้ที่ กบข. จะไปร่วมมือกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และโครงการจัดทำ Retirement Readiness Index เพื่อสร้างดัชนีความมั่นคงทางการเงินสำหรับสมาชิกได้เทียบวัดค่าความมั่นคงทางการเงินของตนเองเทียบเคียงกับเพื่อนข้าราชการสมาชิก กบข. อื่น

สำหรับโครงการอื่นภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ Member Centric และเพื่อสร้าง Pride of Members ที่ต่างภารกิจจากช่วยสมาชิกบริหารสุขภาพทางการเงินนั้น ประกอบไปด้วย โครงการ Member-Adequacy Focused SAA, โครงการ Self-Mixed Choice เป็นต้น