กพท.เปิดตัวเลขสายการบิน15 ประเทศเที่ยวบินอินเตอร์ลดฮวบหายไป 8.5 ล้านคน หลังโควิด-19 ป่วนทั่วโลก จีนหนักสุด

30 views

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)เปิดเผยว่าสำหรับสถิติจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ แยกตามประเทศจุดหมายปลายทาง 15 ลำดับแรก ประจำไตรมาสที่ 1 / 2563
พบว่าผู้โดยสารระหว่างประเทศในไตรมาสที่ 1 มีจำนวน 15.67 ล้านคน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา 8.54 ล้านคน หรือคิดเป็น ลดลง35.3%

ทั้งนี้พบว่าจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศมากที่สุด 15 อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วน 78.1 %ของจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งหมด

สำหรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ใน15 ประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่าผู้โดยสารลดลงดังนี้ ประเทศจีน ลดลง 59.4% จาก 5.98 ล้าน,ญี่ปุ่น ลดลง 28.0% จาก 1.65 ล้านคน เหลือ 1.19 ล้านคน,รัสเชีย ลดลง 0.6% จาก 1.67 ล้านคน เหลือ 1.16 ล้านคน,สิงคโปร์ลดลง 37.0% จาก 1.48 ล้านคน เหลือ 0.93 ล้านคน,อินเดีย ลดลง 33.6% จาก 1.20 ล้านคน เหลือ 0.80ล้านคน,เกาหลีใต้ ลดลง 44.2% จาก 1.38 ล้านคน เหลือ 0.77ล้านคน มาเลเซีย ลดลง 38.3% จาก 1.20 ล้านคน เหลือ 0.74ล้านคน,เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ลดลง 49.8% จาก 1.40 ล้านคนเหลือ 0.71 ล้านคน,เวียดนาม ลดลง 26.5% จาก 0.95 ล้านคน เหลือ 0.70ล้านคน,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(UAE)ลดลง 20.1% จาก 0.86 ล้านคน เหลือ 0.69 ล้านคน,การ์ตาลดลง 5.0% จาก 0.54 ล้านคน เหลือ 0.51ล้านคน,ไต้หวัน ลดลง 32.5% จาก 0.74 ล้านคน เหลือ 0.50 ล้านคนกัมพูชาลดลง 23.0% จาก 0.53 ล้านคน เหลือ 0.41 ล้านคน,เมียนมาลดลง 26.3% จาก 0.54 ล้านคน เหลือ 0.40ล้านคนและอินโดนีเซีย ลดลง 29.3% จาก 0.43 ล้านคน เหลือ0.30 ล้านคน

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories