กฟผ. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย บอกเล่าเรื่องราวมุมมองผ่านเลนส์ “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”

373 views

กฟผ. ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายวาระครบรอบ “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” 68 รางวัล มูลค่ากว่า 600,000 บาท ให้กับผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดที่ได้รับรางวัล โดยปีนี้มีประชาชนสนใจร่วมส่งผลงานภาพถ่ายผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจมากกว่า 5,000 ภาพ

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมฯ นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริการสมาคมฯ และชมรมถ่ายภาพ กฟผ. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายวาระครบรอบ “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมชั้น 3 (Auditorium) อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมถ่ายภาพ กฟผ. จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ 50 ปี กฟผ. ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ด้วยหวังให้สังคมเกิดความเข้าใจต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากมุมมองภาพถ่ายใน 2 หัวข้อ ได้แก่ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย” และ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า” ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมครั้งนี้มากถึง 5,426 ภาพ โดยมีรางวัลจำนวนรวมทั้งสิ้น 68 รางวัล รวมมูลค่าเงินรางวัลกว่า 680,000 บาท

สำหรับ การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย” รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายนิรุตน์ แสงเขียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายวิศาล น้ำค้าง นอกจากนั้น ยังมอบรางวัล Popular Vote มูลค่า 10,000 บาท ให้กับนายธณ เกตุศรี และมอบรางวัลชมเชย มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล ให้กับผู้ส่งภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล

ด้านการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า” รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายพนม ยิ่งไพบูลย์สุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายธนวัฒน์ ทองจันทร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ นอกจากนั้น ยังมอบรางวัล Popular Vote มูลค่า 10,000 บาท ให้กับนายสุชาติ เกื้อทาน และมอบรางวัลชมเชย มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล ให้กับผู้ส่งภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories