กฟผ. จับมือ 4 หน่วยงาน MOU ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย ผลักดันบ้านประหยัดพลังงาน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย” ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG) และ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBank) ในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2022 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 8 โดยนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน
เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมลงนาม

นายกุลิศ กล่าวว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคนและครอบครัวให้มีความมั่นคง และพร้อมให้การสนับสนุนทุก ๆ ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยของประชาชน โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การวางแปลนบ้าน รวมถึงการเลือกวัสดุก่อสร้าง ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจสร้างบ้านถือเป็นภาคส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้การประหยัดพลังงาน
ในภาคอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา กฟผ. มุ่งเน้นความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยยึดหลักกลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จำนวน 22 ผลิตภัณฑ์ 2 อาคาร ผ่านโครงการบ้านและอาคารเบอร์ 5 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 สามารถตรวจประเมินและรับรองแบบบ้านเบอร์ 5 ทั้งโครงการของการเคหะแห่งชาติ และผู้ประกอบการภาคเอกชนไปแล้วมากกว่า 5,000 หลัง ประหยัดพลังงานในภาพรวมกว่า 8 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 3,800 ตันต่อปี และ 3 อุปนิสัย ผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น ความร่วมมือในครั้งนี้ กฟผ. จะให้การสนับสนุนการตรวจประเมินแบบบ้าน ให้คำแนะนำการปรับปรุงแบบบ้าน และรับรองแบบบ้านตามเกณฑ์ข้อกำหนดโครงการบ้านเบอร์ 5 ตลอดจนร่วมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงฯ นี้ มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ในภาคที่อยู่อาศัย ครอบคลุมการออกแบบ การสร้าง การจำหน่ายบ้านประหยัดพลังงานในประเทศไทย ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมในภาคที่อยู่อาศัย และบ้านประหยัดพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนที่ต้องการเงินทุนเพื่อการซื้อ หรือก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลักดันประเทศ สู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่องต่อไป

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories