กฟผ. นำ GIS เสริมความรวดเร็ว ช่วยผู้ป่วยโควิด จ.นนทบุรี

กฟผ. ประยุกต์เทคโนโลยี GIS เสริมการทำงานจิตอาสาลงทะเบียนประสานหาเตียงและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 เร็วกว่าเดิม 2 -3 เท่า ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ได้มากกว่า 1,000 ราย พร้อมเดินหน้าดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 จ.นนทบุรี อย่างต่อเนื่อง

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน จิตอาสา กฟผ. ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.นนทบุรี อย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนานำเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการทำงานของจิตอาสาที่ได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) รับประสานงานและบริหารจัดการข้อมูลของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ลงทะเบียนผ่าน Line Official “นนท์COV-19” เพื่อให้ สสจ.นนทบุรี ดำเนินการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

กฟผ. ได้ประยุกต์นำเทคโนโลยี GIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่แล้วสำหรับงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ขององค์กร มาปรับใช้โดยสร้างแบบฟอร์มตามแบบของ สสจ.นนทบุรี ผ่านแอปพลิเคชันแบบฟอร์ม ArcGIS Survey123 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานจิตอาสา กฟผ. ในการกรอกข้อมูลของผู้ป่วยโควิด-19 ให้มีความแม่นยำ ลดความซับซ้อนในการทำงานและเป็นระบบ โดยหลังจากใช้งานจิตอาสา กฟผ. สามารถกรอกรายละเอียดและส่งข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2-3 เท่า จากเดิมสามารถส่งข้อมูลได้ประมาณวันละ 20 ราย เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 50-70 ราย ช่วยให้ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันจนถึงปัจจุบัน กฟผ. สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ลงทะเบียนผ่าน นนท์COV-19 ได้มากกว่า 1,000 ราย

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Line Official “นนท์COV-19” เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการรักษา โดยทีมจิตอาสาของ กฟผ. จะโทรศัพท์สอบถามอาการเบื้องต้น และประสานงานต่อไป
“กฟผ. และทีมจิตอาสา พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ และไม่หยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือทุกภาคส่วนในการทำงาน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพร้อมเคียงข้างคนไทยจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ” ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories