กฟผ. ร่วมโชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า แสดงศักยภาพด้านพลังงานของไทย ในงาน GTD ASIA 2019

135 views

กฟผ. ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า ‘IEEE PES GTD ASIA 2019’ ครั้งแรกในเอเชีย พร้อมโชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า รับมือกระแสพลังงานทดแทนแสดงศักยภาพด้านพลังงานของไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรือ IEEE PES GTD 2019 โดยมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายไซเฟอร์ ราห์มาน ประธาน IEEE Power & Energy Society นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน IEEE PES GTD 2019 ซึ่งถือเป็นการประชุมวิชาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง กฟผ. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า : Innovate Power Solutions for a Better Life” มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมายกระดับประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีไฮไลท์ได้แก่ โรงไฟฟ้ายืดหยุ่น (Flexible Power Plant) ซึ่งเป็นรูปแบบของโรงไฟฟ้าที่ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเครื่องให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีความผันผวนสูงรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System : BESS) ซึ่ง กฟผ. ได้พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 2 แห่ง คือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ กำลังผลิตไฟฟ้า 16 เมกะวัตต์ และสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จ.ลพบุรี กำลังผลิตไฟฟ้า 21 เมกะวัตต์ นับเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำในเขื่อนของ กฟผ. (Hydro – Floating Solar Hybrid System) ซึ่งจะเป็นระบบพลังงานแบบผสมผสานขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ส่งผลให้ภาพรวมระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ยังร่วมปาฐกถาในหัวข้อ “Big Shift in Power & Energy in Asia” ร่วมกับ ผู้นำจากการไฟฟ้าและหน่วยงานด้านพลังงานจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ถึงแนวทางในการปรับองค์กรไปสู่ยุคดิจิตอล ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ซึ่งเป็นการสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศในอนาคต

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories