กฟผ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนชาวอำเภอสิรินธร ร่วมกันทำความสะอาด ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง

167 views

จิตอาสา กฟผ. และพันธมิตร ลงพื้นที่ทำกิจกรรม Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาด ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (25 ตุลาคม 2562) นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมกับ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา จิตอาสา กฟผ. และประชาชน ลงพื้นที่ทำกิจกรรม Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการในบริเวณพื้นที่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคันไร่ โรงเรียนบ้านปากบุ่ง และโรงเรียนบ้านดอนชี โดยร่วมกันทำความสะอาด ซ่อมแซมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าบริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยความร่วมมือของคาราวานมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา จิตอาสา กฟผ. จากทั่วประเทศ อาทิ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงไฟฟ้าบางปะกง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้มอบสิ่งของยังชีพพระราชทาน จำนวน 179 ครัวเรือนแก่ราษฎรตำบลคันไร่ และ กฟผ. ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ซ่อมแซมและทำความสะอาด รวมถึงมอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 30 ชุด น้ำอีเอ็ม (EM) จำนวน 1,000 ขวด สำหรับฟื้นฟูและปรับสภาพน้ำเน่าเสีย การปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 2,500 ตัว ปล่อยพันธุ์กุ้ง จำนวน 150,000 ตัว ที่ได้รับการสนับสนุนจากประมงอำเภอสิรินธรและชมรมอนุบาลปลาอำเภอสิรินธร เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงการดูแลสุขภาพและสร้างความอบอุ่นประชาชนด้วยการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของ กฟผ. ร่วมกับการตรวจรักษาโรคจากทีมแพทย์โรงพยาบาลสิรินธร โดยหลังจากนี้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กฟผ. จะจัดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอีกครั้ง ณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

กฟผ. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมจนกระทั่งช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด และ กฟผ. จะมุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้โดยเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories