กฟผ. เดินหน้ารุกธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ตั้งทีมเฉพาะกิจพร้อมให้บริการแบบฉุกเฉิน เน้นความคล่องตัว

225 views

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operations and Maintenance หรือ O&M) ถือเป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญของ กฟผ. ที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ โดยปีนี้ กฟผ. ได้ปรับกลยุทธ์รุกธุรกิจ O&M ให้มีรูปแบบการบริการที่มีความรวดเร็ว คล่องตัว และตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด เพื่อขยายฐานไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ประเภทพลังงานหมุนเวียน ชีวมวล โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการลูกค้า อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงไฟฟ้า (Plant Information) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เรียกว่า Big Data โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์การเกิดปัญหาของอุปกรณ์หรืออะไหล่ที่เกิดปัญหาหรือจะต้องบำรุงรักษาล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า ลดโอกาสและการสูญเสียรายได้จากการหยุดเดินเครื่องเพื่อบำรุงรักษา ทำให้โรงไฟฟ้าของลูกค้ามีศักยภาพและความพร้อมจ่ายไฟฟ้าอยู่เสมอ

นอกจากนี้ กฟผ. ยังพัฒนาการให้บริการงาน O&M รูปแบบใหม่ เรียกว่า เดลต้าทีม (DELTA TEAM) ซึ่งเป็นทีมเฉพาะกิจที่รวมผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขา อาทิ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา เคมี และวิศวกรรม เน้นการให้บริการงานเร่งด่วน กรณีโรงไฟฟ้าของลูกค้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน กฟผ. สามารถจัดส่งเดลต้าทีมเข้าไปวิเคราะห์หาสาเหตุและลงมือแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง กฟผ. ยังมีศูนย์ซ่อมและผลิตอะไหล่โรงไฟฟ้าแบบครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสามารถรองรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ทุกสัญชาติ และครอบคลุมงานซ่อมบำรุงทุกประเภท อาทิ งานตรวจสภาพและปรับสมดุลหรือเพลาเครื่องกังหันไอน้ำและกังหันก๊าซที่มีน้ำหนักมากถึง 100 ตัน งานกลึงชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ทำให้ไม่ต้องส่งไปดำเนินการที่ต่างประเทศ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในแง่ของการขนส่ง รวมทั้งลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จาก 4 – 6 เดือน เหลือเพียง 1 – 2 เดือนเท่านั้น

กฟผ. ยังเตรียมขยายบริการไปสู่ตลาดใหม่ ๆ โดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมา และประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง รวมทั้งประเทศในพื้นที่ศักยภาพใหม่ อย่างประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories