กฟผ. เดินหน้าโครงการ “เก็บผักตบชวา สวะที่มีคุณค่า” ด้วยนวัตกรรมเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำฯ

364 views

กฟผ. แปลงวัชพืชสวะลอยน้ำ ให้เป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณค่า ในโครงการ “เก็บผักตบชวา สวะที่มีคุณค่า” ด้วยนวัตกรรมเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำฯ ของ กฟผ. เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชน พร้อมลดมลภาวะทางน้ำให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ“เก็บผักตบชวา สวะที่มีคุณค่า” ในแม่น้ำเจ้าพระยาและคูคลองรอบสำนักงานกลาง กฟผ. และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ด้วยเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียด โดยมีนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. ร่วมเป็นจิตอาสา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า โครงการ “เก็บผักตบชวา สวะที่มีคุณค่า” ด้วยเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียด เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมของ กฟผ. ที่สามารถช่วยกำจัดผักตบชวาได้มากถึง 20,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่ง กฟผ. ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักตบชวา โดยเปลี่ยนจากวัชพืชสวะลอยน้ำ เป็นปุ๋ยหมักที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ซึ่งกระบวนการในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผักตบชวาจะถูกบดละเอียดและพ่นเชื้อจุลินทรีย์ (EM) ก่อนนำขึ้นฝั่ง ทำให้ไม่เกิดการเน่าเสียของผักตบชวาที่จมลงใต้น้ำ หรือสารเคมีตกค้างเหมือนการพ่นน้ำยากำจัดวัชพืช โดยเริ่มเก็บผักตบชวาครั้งแรกในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และคูคลองรอบสำนักงานกลาง กฟผ. และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งถือเป็นพื้นที่การสัญจรทางน้ำที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี โดยจะดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคมนี้

ทั้งนี้ ปุ๋ยหมักจากผักตบชวาจะถูกส่งมอบให้แก่ชุมชนโดยรอบ กฟผ. ทั่วประเทศ ถือเป็นการสร้างคุณค่าให้กับเศษผักตบชวาที่จะถูกนำไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ และช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำให้แก่ชุมชน

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories