กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม ร่วมสมทบเงินบริจาค 10 ล้านบาท และสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพายุโพดุลและพายุคาจิกิ

132 views

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 10,000,000 บาท สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ปัจจุบัน กฟผ. ได้นำส่งถุงยังชีพ กฟผ. จำนวน 11,088 ถุง และน้ำดื่ม รวมแล้ว 74,856 ขวด ลงพื้นที่แจกจ่ายและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ทั้งนี้ กฟผ. ขอส่งกำลังใจและพร้อมร่วมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์วิกฤติโดยเร็ว