กยศ.เผยหลังหักเงินเดือนลูกหนี้ผ่านเงินเดือน ทั้งข้าราชการ และเอกชน 100 บริษัท ทำยอดชำระรวมล่าสุดพุ่ง 34 % มั่นใจปีนี้ทะลุ 30,000 ล้านบาท

91 views

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เผยว่าหลังจากที่กองทุนได้ปรับแนวทางการชำระหนี้โดยการหักเงินเดือนข้าราชการผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง รวมถึงนำร่องหักเงินเดือนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 100 แห่ง มาตั้งแต่ต้นปี พบว่าทำให้ภาพรวมการชำระหนี้ล่าสุดในเดือนเมษายน เพิ่มสูงขึ้นถึง 34 % โดยหากนับเฉพาะกลุ่มที่หักชำระหนี้จากเงินเดือนพบว่ามียอดชำระสูงกว่า 420 ล้านบาท จากลูกหนี้ 3 แสนราย คาดว่าเมื่อถึงสิ้นปียอดชำระหนี้ของกลุ่มนี้ จะสามารถทำได้กว่า 6,000 ล้านบาท และจะทำให้ภาพรวมการชำระหนี้เงินกู้ของ กยศ. สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 30,000 ล้านบาทแน่นอน

โดย กยศ.ได้ตั้งเป้าในปีหน้า จะหักเงินเดือนกลุ่มบริษัทเอกชนที่มีกว่า 100,000 บริษัท ได้ครบจำนวน และทำให้มียอดหักชำระเพิ่มเป็นเดือนละ 1,500 ล้านบาท จากลูกหนี้ที่เป็นพนักงานเอกชน 1.2 ล้านราย

อย่างไรก็ตามภาพรวมการผิดนัดชำระหนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูงคือ 60 % แม้ว่าจะเริ่มมีแนวโน้มที่ทยอยลดลงจากลูกหนี้ในระยะปีหลังที่ผ่อนชำระตามกำหนด กยศ. จึงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกหลักสูตรเงินทองต้องวางแผน โดยให้ลูกหนี้ กยศ. เข้าอบรมหลักสูตรผ่านระบบ E-learning เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินการวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการเงินอยากถูกวิธี เพื่อให้สามารถวางแผนชำระคืนเงินกู้ยืมได้ โดยจะให้นับชั่วโมงการเรียน และการสอบวัดผลเป็นชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 3 ชั่วโมง จากปกติที่กองทุนได้กำหนดให้ผู้กู้ต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสา 36 ชั่วโมง โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการถึงกว่าครึ่งหนึ่งจากผู้กู้อยู่เงิน กยศ.ที่กำลังอยู่ระหว่างเรียนขณะนี้ 600,000 คน