กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำ IP Toolkit ในรูปแบบ E-book เล่มแรกของไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำ e-book “คู่มือทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ (IP Toolkit) คัมภีร์พิชิต IP แดนมังกร” มุ่งเป็นเพื่อนคู่คิดด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการทำธุรกิจในจีน พร้อมแจงขั้นตอนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในจีนแบบเข้าใจง่าย รวมหลากหลายสาระการคุ้มครองและแก้ไขการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในแดนมังกร

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในปัจจุบัน หนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ นำมาสู่การสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ รวมทั้งเปิดโอกาสทางการค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากกับดับประเทศที่มีรายได้ปานกลาง”

“การคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศหรือส่งออกไปต่างประเทศ จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศปลายทางที่ประกอบธุรกิจ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้จัดทำ “คู่มือทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ (IP Toolkit) คัมภีร์พิชิต IP แดนมังกร” รูปแบบ e-book ที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจหรือส่งออกไปยังประเทศจีน ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องกระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในจีน และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองในจีน รวมไปถึง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีนด้วย”

“คู่มือทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ (IP Toolkit) ในรูปแบบ e-book เล่มแรกของไทยนี้
ถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและ SME ไทยได้รับทราบ และเข้าถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.ipthailand.go.th” นายวุฒิไกรฯ ให้ข้อมูลทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories