กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองกะปง (สะพานประชารัฐร่วมใจ) ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เสร็จสมบูรณ์

414 views

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า เดิมสะพานดังกล่าวเป็นสะพานไม้ และได้ชำรุดเสียหายไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทำให้ประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านปากพู่ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา มีความยากลำบากในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองกะปง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำให้สามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรทั้ง ปาล์ม ยางพารา มังคุด ไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยสะพานดังกล่าวก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีต 2 ช่องจราจร ยาว 120 เมตร กว้าง 9 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อม 759 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 23.690 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการที่ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนช่วงระหว่างการก่อสร้างนั้น ได้มีมติให้ตั้งชื่อสะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประชารัฐร่วมใจ” ซึ่งหมายถึง สะพานที่ก่อสร้างโดยรวมเอาพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน ปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories