กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เป็น 7 ช่องจราจร ระยะทาง 4.1 กม. เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสู่ภาคใต้

35 views

​กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระหว่าง กม.17+400 – 21+500 ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและเมืองหลัก โดยลักษณะโครงการเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 14 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 7 ช่องจราจร) ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median) พร้อมขยายความกว้างสะพานข้ามคลองคอกควายที่กม.20+397 รื้อสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณทางหลักฝั่งขาเข้าที่กม.18+917 และก่อสร้างใหม่ขนาด 3 ช่องจราจร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างอีก 2 ตอน (กม.9+800 – 13+300 และกม.13+300 – 17+400) จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ สำหรับทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม 2)เป็นโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญเชื่อมโยงระหว่างภาคเป็นเส้นทางสายหลักจากกรุงเทพมุ่งสู่ภาคใต้ ประกอบกับทางหลวงหมายเลข 35 มีปริมาณจราจรสูงอย่างต่อเนื่อง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการฯดังกล่าวซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว รวมทั้ง ยกระดับศักยภาพการขนส่ง โลจิสติกส์อีกด้วย

​ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง หากไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories