กรมศุลกากรรับมอบเครื่องมือ Portable Trace Detector เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับยาเสพติด

188 views

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร รับมอบเครื่องมือ Portable trace detector machine จากหน่วยงานกิจการพรมแดนแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom Border Force : UKBF) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กรมศุลกากรในการตรวจจับยาเสพติด จำนวน 2 เครื่อง ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

สืบเนื่องมาจากกรมศุลกากร โดยกองสืบสวนและปราบปราม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนขบวนการลักลอบยาเสพติดกับหน่วยงาน United Kingdom Border Force : UKBF โดยเฉพาะการลักลอบทางเรือขนาดใหญ่ เรือยอทช์ หรือทางอื่นๆ เพื่อหาร่องรอยการซุกซ่อนยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาอย่างสม่ำเสมอ แต่กองสืบสวนและปราบปรามไม่มีเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการทำงานในลักษณะนี้ หน่วยงาน United Kingdom Border Force (UKBF) จึงได้สนับสนุนเครื่องมือ Portable Trace Detector จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานในการตรวจหาร่องรอย เพื่อหาบุคคล สิ่งของและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกองสืบสวนและปราบปรามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมอบให้แบบไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หน่วยงาน UKBF ได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กองสืบสวนและปราบปรามแล้ว รวม 20 นาย โดยมีเจ้าหน้าที่ 4 ใน 20 นาย ได้รับการอบรมในเชิงลึกสำหรับการบำรุงรักษาระดับผู้ใช้งานด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories