กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริม “ข้าว-ผลไม้-ชา” สู่ตลาดโลก จัดพื้นที่โชว์จุดเด่นสู่สายตาผู้ซื้อ ในงาน THAIFEX 2019

199 views

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ข้าว ผลไม้ และชา นับเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญและต้องการสนับสนุนให้มีการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – World of Food Asia 2019 ซึ่งมีผู้ซื้อจากทั่วโลกเดินทางมาเจรจาธุรกิจ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดพื้นที่พิเศษเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุดเด่นและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

โดย ผลิตภัณฑ์ข้าว ได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ จัดโครงการผลักดันข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก โดยมีนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย การสาธิตการหุงข้าวและปรุงอาหารจากข้าวหอมมะลิไทย ข้าวคุณลักษณะพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้ ผู้เจรจาธุรกิจและผู้เข้าชมงานได้ทดลองชิม นอกจากนี้ ยังจัดแสดงตัวอย่างและจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิไทย GI และข้าวคุณลักษณะพิเศษ รวมทั้งมีการจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากต่างประเทศ

ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ผลไม้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นำผู้ประกอบการผลไม้สดและแปรรูปของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ pavilion ชื่อ Best Fruits of The East รวมทั้งสิ้น 30 คูหา จัดแสดงใน 2 อาคาร คือ Challenger 3 โซน Fruits & Vegetables จำนวน 16 คูหา และ Impact Hall 8 โซน New Faces : Global – Local Linkage จำนวน 14 คูหา และมีกิจกรรมภายในคูหาทั้ง 2 โซน ได้แก่ การให้ชิมผลไม้เด่นจาก ทั้ง 8 จังหวัด และการสาธิตการปรุงอาหารโดยเชฟมืออาชีพ โดยใช้ผลไม้เด่นของทั้ง 8 จังหวัดเป็นวัตถุดิบ

สำหรับการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชา ได้มีการจัดกิจกรรมศิลปะการชงชา ให้ความรู้เกี่ยวกับชา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ชาจากผู้ประกอบการ รวมทั้งการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในวงการชาในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ Tea Herb โดยคุณโจ้ เสริมลักษณ์ชาไทย ที่มาบอกเล่าถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ชาไทยตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบัน, Tea History โดยคุณชิง บริษัท 101 บอกเล่าประวัติความเป็นมาของชาในพื้นที่ดอยแม่สลอง, Tea Happiness โดยคุณโต สวรรค์บนดิน เล่าถึงการเบลนด์ชาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสุขที่ส่งต่อถึงผู้บริโภคด้วยความรัก

Tea Herritage โดยคุณเดชา ชาวาวี ซึ่งมาบอกเล่าเกี่ยวกับต้นชาอัสสัมป่าโบราณอายุมากกว่า 700 ปีที่สืบทอดเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานผลิตชาดีที่มีคุณภาพ, Tea Handicraft โดยคุณชล วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรชาเวียงกาหลง ซึ่งได้มาสาธิตการจิบชาผ่านถ้วยชาเวียงกาหลงที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงราย และ Tea Tourism โดยคุณหยี ชาวังพุดตาล ที่มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชาของพื้นที่ของตนเอง