กรมเจ้าท่า แจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการเรือโดยสาร (ข้ามฟาก) ของบริษัท สุภัทรา จำกัด ดังนี้

30 views

บริษัท สุภัทรา จำกัด ผู้ให้บริการเรือข้ามฟากสาธารณะ ได้แก่ เส้นทางวังหลัง – ท่าพระจันทร์, ท่าวังหลัง – ท่ามหาราช, ท่าวังหลัง – ท่าช้าง และท่าช้าง – วัดระฆัง แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการเรือโดยสาร (ข้ามฟาก) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อป้องกันยับยั้งและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดให้แคบลง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด ทางบริษัทจึงได้กำหนดเปลี่ยนเวลาการให้บริการเรือโดยสาร (ข้ามฟาก) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 ดังนี้
1. วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการเรือข้ามฟาก ดังนี้
เส้นทางท่าวังหลัง – ท่าพระจันทร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น . – 18.00 น.
เส้นทางท่าวังหลัง – ท่ามหาราช ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 20.00 น.
เส้นทางท่าวังหลัง – ท่าช้าง และ ท่าช้าง – วัดระฆัง งดให้บริการ
2. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการเรือข้ามฟาก ดังนี้
เส้นทางท่าวังหลัง – ท่าพระจันทร์. ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น.

กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยระหว่างใช้บริการขนส่งสาธารณะ ให้เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร (Social Distancing) และสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ